บริษัท เอสทีมา จำกัด ได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ e.p.t.q. และให้ข้อมูลกับแพทย์ที่เข้าร่วมงานสัมมนา Aesthetic Anatomy Talk Ep.1 Forehead & Temporal region

Date: 18 December 2023

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาทางบริษัท เอสทีมา จำกัด ได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ e.p.t.q. และให้ข้อมูลกับแพทย์ที่เข้าร่วมงานสัมมนา Aesthetic Anatomy Talk Ep.1 Forehead & Temporal region ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาตจศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยการสนับสนุนทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภครวมถึง Academic program ตลอดทั้งปี ทำให้ e.p.t.q. ที่ถึงแม้จำหน่ายในไทยมาสักระยะแล้ว แต่แพทย์ยังคงให้ความสนใจผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทต้องขอขอบคุณแพทย์ทุกท่านที่ให้ความสนใจมา ณ ที่นี้ค่ะ