บริษัท เอสทีมา จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิลเลอร์ e.p.t.q. ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานประชุมวิชาการด้านตจวิทยาและเวชศาสตร์ชะลอวัยประจำปี 2566 (MICDA 2023)

Date: 18 December 2023

บริษัท เอสทีมา จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิลเลอร์ e.p.t.q. ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานประชุมวิชาการด้านตจวิทยาและเวชศาสตร์ชะลอวัยประจำปี 2566 (MICDA 2023) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน